KRYPGRUNDER

Rapporter från Anticimex senaste okulära inspektion

Hur ser det ut i din krypgrund?Anticimex har genomfört en sk okulär inspektion och därefter sammanställt preliminära rapporter för varje huslänga. Rapportenra visar hur det ser ut i krypgrunden under varje huslänga. Klicka på PDF:n till höger för att kunna läsa rapporten om din huslänga (bilder inkluderat).


Den 16 november kommer Anticimex att åter genomföra ytterligare inspektion. Syftet är att ta fram en handlingsplan för varje huslänga om vad som behöver åtgärdas i respektive krypgrund. Om det är allvarliga saker vill säga.

Inspektionsrapport per huslängaHuslänga 1-6         |     Rapport

Huslänga 7-10       |     Rapport

Huslänga 11-15      |     Rapport

Huslänga 16-20     |     Rapport

Huslänga 21-24     |     Rapport

Huslänga 25-29     |     Rapport

Huslänga 30-33     |     Rapport

Huslänga 34-38     |     Rapport

Huslänga 39-43     |     Rapport

Huslänga 44-47     |     Rapport