FÖRENINGEN

Föreningen

Styrelsearbete

Styrelsens arbetsår per kalender sträcker sig från januari till december. Översikten nedan ger insyn i styrelsens arbete samt viktiga datum och höjdpunkter. Ändringar i datum kan förekomma.

Ordförande

Namroud Gorguis

E-post: ordf@snickarstigen.se

Mobil: 070 559 05 06


Kassör

Solveig Erme

E-post: kassor@snickarstigen.se

Mobil 070 678 05 91


Ledamöter & Suppleanter

Rani Gorguis

Ronald Öjebrandt

Solveig Welander

Nils-Arne Holm (suppleant)

Revisorer:

Torbjörn Ohlsson

Kjell Hermansson


Valberedning:

Kristina Flodin

Anita Holmberg


Webb / Ansvarig utgivare

Namroud Gorguis

pionjaren@snickarstigen.se

FÖRENINGENS VERKSAMHET

FEBRUARI

Bokslutsarbete. 

Lämna bokföring till revisorerna.

STYRELSEMÖTE 1


 1. Godkänna stämmohandlingar, budget, underhållsplan mm, innan utskick. 
 2. Boka möteslokal för stämman.
 3. Kassören läser av vattnet för föregående kvartal och debiterar husållen.
 4. Kontakta valkommitén och be dem att leta nya styrelseledamöter.

FEBRUARI


3:e veckan i februari skickas stämmohandlingarna inklusive godkänd årsredovisning ut till medlemmarna.

MARS: ÅRSSTÄMMA CA 25 MARS


Styrelsemöte 2

 1. Konstituerande möte. Anmäl ny styrelse till bolagsverket.
 2. Ordinarie styrelsemöte
 3. Boka tid för vårstädning, vanligtvis vecka 3 i april.
 4. Boka container, inköp av säckar, handskar och skyltar.
 5. Boka sopning till veckan efter vårstädningen
 6. Boka gräsklippning

APRIL


Kassören läser av vattnet för föregående kvartal och debiterar medlemmarna.


Vårstädning 

 1. Sätta upp städanslag på förrådet.
 2. Efter städningen: Ge städanslag till kassör för frivillig debitering av medlemmar.

MAJ


Avläsning av kommunens gemensamma vattenmätare.

JULI


Kassören läser av vattnet för föregående kvartal och debiterar medlemmarna.

AUGUSTI


 1. Boka datum för höststädning, en helg i mitten av nov och beställa en container.
 2. Beställning av lövsugning/blåsning.

SEPTEMBER


Styrelsemöte 3

Skriva nytt avtal för snöplogning som gäller dec-mars (en säsong).

OKTOBER


Kassören läser av vattnet för föregående kvartal och debiterar medlemmarna.

NOVEMBER


Höststädning 

 1. Sätta upp städanslag på förrådet.
 2. Efter städningen: Ge städanslag till kassör för frivillig debitering.

DECEMBER


Styrelsemöte 4

Ta fram utkast, inklusive budget till årsstämman, undehållsplan och årsberättelse.