FÖRENINGEN

Styrelsen

Styrelsearbete

Styrelsens arbetsår per kalender sträcker sig från januari till december.

Ordförande

Thomas Hagström

E-post:pionjaren@snickarstigen.se


Kassör

Solveig Erme

E-post: kassor@snickarstigen.se


Ledamöter & Suppleanter

Kerstin Moberg

Ronald Öjebrandt

Solveig Welander

Nils-Arne Holm (suppleant)

Johannes Jonsson (suppleant)

Revisorer:

Torbjörn Ohlsson

Kjell Hermansson


Valberedning:

Vakant