ÅRSSTÄMMA

ATT DELTA I ÅRSSTÄMMAN


I mars varje år träffas medlemmarna för att ha årsstämma.En kallelse skickas ut till samtliga hushåll 4 veckor i förväg. Med kallelsen följer en förvaltningsberättelse, ekonomisk rapportering samt eventuella förslag som Styrelsen lägger fram för beslut s.k. propositioner. Medlemmar kan också lämna in motioner till stämman innan till styrelsen.


Det är ingen obligatorisk närvaro på stämman, men det är förstås bra om du närvarar. Däremot kan du ge någon en fullmakt att företräda dig på stämman. Minst 16 husägare måste närvara för att vi skall kunna hålla stämma.


Omröstning sker och det krävs endast enkel majoritet för att ett förslag förkastas eller godkänns.


Stämman är en formell tillställning där enbart ämnen på dagordningen tas upp för genomgång. På stämman tas inga eventuella grannkonflikter upp.


När stämman är slut är det brukligt att ha en öppen frågestund och diskussion om saker och ting men det är viktigt att förstå att förslag som kommer under denna frågestund är inte del av stämman och utgör heller inte någon grund för beslutsfattande.


Om du har något viktigt till stämman kan du lägga en motion. Denna skall presenteras för styrelsen i skriftlig form senast 7 dagar innan stämman. Vid stämman kommer ditt förslag att tas upp med en rekommendation från Styrelsen som antingen kommer att föreslå att det beslutas enligt ditt förslag, bordläggs eller förkastas.


 

Tänk på följande när du skickar in en motion:

1. Beskriv problemet

2. Föreslå en lösning

3.Fatta dig kort och var konkret!4

veckor iförväg (tidigast)

En kallelse till årsstämman skickas ut till samtliga hushåll tidigast 4 veckor iförväg och senast 2 veckor. Det är ingen obligatorisk närvaro på stämman, men det är förstås bra om du närvarar.

MER OM ÅRSSTÄMMAN


För att veta mer om årsstämman och hur det går till när styrelsen kallar till en årsstämma, läs mer om det och mycket annat i våra stadgar och hur du kan göra ifall du inte kan närvara.

ATT DELTA I ÅRSSTÄMMAN


I mars varje år träffas medlemmarna för att ha årsstämma.En kallelse skickas ut till samtliga hushåll 4 veckor i förväg. Med kallelsen följer en förvaltningsberättelse, ekonomisk rapportering samt eventuella förslag som Styrelsen lägger fram för beslut s.k. propositioner.


Det är ingen obligatorisk närvaro på stämman, men det är förstås bra om du närvarar. Däremot kan du ge någon en fullmakt att företräda dig på stämman. Minst 16 husägare måste närvara för att vi skall kunna hålla stämma.


Omröstning sker och det krävs endast enkel majoritet för att ett förslag förkastas eller godkänns.


Stämman är en formell tillställning där enbart ämnen på dagordningen tas upp för genomgång. På stämman tas inga eventuella grannkonflikter upp.


När stämman är slut är det brukligt att ha en öppen frågestund och diskussion om saker och ting men det är viktigt att förstå att förslag som kommer under denna frågestund är inte del av stämman och utgör heller inte någon grund för beslutsfattande.


Om du har något viktigt till stämman kan du lägga en motion. Denna skall presenteras för styrelsen i skriftlig form senast 7 dagar innan stämman. Vid stämman kommer ditt förslag att tas upp med en rekommendation från Styrelsen som antingen kommer att föreslå att det beslutas enligt ditt förslag eller förkastas. I vissa fall kan frågan bordläggas om mer tid behövs för att kunna ta ett beslut i frågan.


Tänk på följande när du skickar in en motion:

1. Beskriv problemet

2. Föreslå en lösning


Varmt välkommen!


Datum: 25 mars, varje år.


Vad: Årsstämma


Plats: Poströstning

4

veckor iförväg (tidigast)

En kallelse till årsstämman skickas ut till samtliga hushåll tidigast 4 veckor iförväg och senast 2 veckor. Det är ingen obligatorisk närvaro på stämman, men det är förstås bra om du närvarar.

MER OM ÅRSSTÄMMAN


För att veta mer om årsstämman och hur det går till när styrelsen kallar till en årsstämma, läs mer om det och mycket annat i våra stadgar och hur du kan göra ifall du inte kan närvara.