VÅR HISTORIK

VÅR HISTORIK

Pionjärens historik


Pionjären kom inte till av någon tillfällighet. Kvarteret var de allra första radhusen i Salem.Startskottet

I mars 1966 gick startskottet för byggandet på vårt område och de första pionjärerna kunde redan samma år fira jul på Snickarstigen. Namnet "Pionjären" kom inte till av en slump. Vi var helt enkelt de första radhusägarna bland dagens alla radhus i Salem.


Det rådde nybyggaranda vid denna tid då många radhus ännu inte var färdigbyggda och Snickarstigen gjorde verkligen själ för namnet Pionjären. Några garage var inte byggda, de uppfördes några år senare. Allt var en enda lerig sluttning med några hus på.


Köpcentrum fanns inte då

Salem centrum var ännu inte byggt. Det byggdes år 1971 och glasades in sjutton år senare. Behövde man handla fick det ske när livsmedelsbilen rullade ner på Snickarstigen eller ta sig till den provisoriska kiosken vid Timmermansstigen som senare blev Pia Närköp och lite senare Pressbyrån och heter idag Nära dig Salem fast kallas för Handlar´n. Ett annat alternativ var Davids Livs nere vid Uttran.


För det litterära näringen stod en bokbuss som med jämna mellanrum kom till undsättning. Ämnade man sig in till Huvudstaden på annat sätt än med bil, ja då fick man sig en uppfriskande och stärkande promenad till Uttran och den järnvägsstation vid huvudstambanan som då låg där.


Någon busslinje fanns inte. Salem låg långt ute på landet i obygden, fjärran från neonljusets skimmer och gnisslet från tunnelbanan i Kungliga Huvudstaden. Åren gick och man beräknade att 11 000 människor skulle bo i Salem staden år 1971 när vårt centrum byggdes.


Befolkning

Salems befolkning uppgick till 16 786 medborgare vid årsskiftet den 31 december 2018, och befolkningen i kommunen kommer enligt prognosen att uppgå till 19 797 personer år 2030. Salems kommun växer och det märks på de kommunala byggprojkten.


Ekonomiska Föreningen Pionjären på Snickarstigen i dag består av 47 radhus, en relativ liten förening jämfört med andra föreningar i Salem. Men likväl en välmående förening.

Vår logo är skapad utifrån skylten som pryder området sedan firandet av 40-års jubileet då en metall skylt sattes upp för att fira just 40 år.

EN PIONJÄR I SALEM SEDAN 1966

Bygget av de första radhusen i Salem började 1966 och Pionjären blev till.

Foto: privat.

Byggherren gratulerar de nyinflyttade pionjärerna till sitt nybyggda radhus på Snickarstigen.

Foto: privat.

Lekande barn på Snickarstigen. Bilderna är tagna någon gång på 70-talet. Foto: privat.

SNICKARSTIGEN 50 PLUS ÅR SENARE