VANLIGA FRÅGOR

DU FRÅGADE VI SVARADE


VANLIGA FRÅGOR

Vanliga frågor

Här är en lista över de vanligaste frågorna våra medlemmar ofta ställer.


Vi skall flytta

Sådant händer. Vi hoppas du har trivts på Snickarstigen.


Det enda du behöver göra gentemot föreningen är följande:

 1. Meddela kassören den nya ägarens kontaktuppgifter så att medlemsavgifter och annat kan ställas om
 2. Meddela från vilket datum den nye ägaren tar över


Stopp i avloppet

Ibland uppstår stopp i avloppet. Det åligger den enskilde medlemmen att anmäla felet eller skadan för att få felet åtgärdat. Skulle felet vara under husgrunden kommer föreningen ersätta husägaren för åtgärden.


I Stockholmsområdet hittar du många rörmokare med jour som kan rycka in snabbt. Skulle det visa sig att stoppet inträffat under husgrunden är det föreningens ansvar att bekosta för åtgärden. Samtliga rördragningar under husgrunden är föreningens egendom.


Dålig snöskottning

Medlemmarnas största diskussionsämne sedan 1968.

Det är dåligt skottat! De har sandat slarvigt! De har glömt sanda här! Varför lägger de snön här? Det är dåligt plogat! Varför kommer de inte NU? Det är för mycket is!

Ja - Ni känner igen diskussionen.


 • Vår entreprenör har under flera år skött sitt åtagande enligt kontrakt på ett mycket bra sätt. Det plogas och sandas när det skall och vi får ibland extra insatser gjorda utan extra kostnad.


 • Det har skett upphandlingar av alternativ entreprenör, få om än några har ens lämnat anbud, våra körvägar är för smala.


 • Vi har inte ensamrätt på vår entreprenör. Det betyder att när det hastigt blir halt och måste sandas så kommer de inte till oss först av alla varje gång. Någon annan stig kan vara före i kön.


 • Vi vill alla ha isfritt även vintertid men kostnaden för detta är mycket hög. Hittills har varken någon medlem eller styrelse lagt motion eller förslag om det.


 • Vi glömmer bort att vi bor i ett kallt land långt uppe i norra Europa. Vi kan inte förvånat stirra på isen och snön varje gång och tänka "Ska det vara på detta sättet? Vem ska ta bort det genast?".


 • Vi har en kraftig nedförsbacke ned mot parkeringarna. Det betyder att vid snösmältningen så forsar det ned vatten som riskerar att frysa till is på parkeringarna om det temperaturen sjunker igen. Det är som det är, Snickarstigen ligger i slutet på en backe och vi får acceptera geografins läge och formationer.


Inga TV-kanaler!

Innan du anmäler ett tv-avbrott, gör följande:

 1. Kontrollera med granne i samma länga om de har tv eller inte
 2. Kontrollera med granne i annan länga om de har tv eller ej
 3. Om du har dator, kontrollera Tele 2:s hemsida om aktuella avbrott. Ofta är felen redan kända och du kan läsa om felet
 4. Anmäl om flera har fel och felet inte finns på Tele2:s hemsida


Om det bara är du som saknar tv, kontrollera din egen utrustning, sladdar etc.


För felanmälan, ring Tele2 på 90 222, eller live chatta på Tele2:s hemsidaGatubelysningen är ur funktion

Vattenfall sköter våra lampstolpar och elförsörjningen till dessa och förråden. Meddela Styrelsen om slocknade gatulampor och lampor i anslutning till garage och förråd.


Grannens katt pinkar på min tomt

Husdjur som förorenar eller är besvärande är en ständigt återkommande fråga till Styrelsen. Styrelsen tar inte upp klagomål om lösdrivande husdjur - i sådana fall ska du vända dig till kommunen.


Någon parkerar på "min" p-plats

Hushållen i föreningen "äger" inga parkeringsplats. Dock, varje hushåll förfogar över en p-ruta framför eget garage men det är tillåtet för besökare i området att också parkera där kortare stunder. 
Läs våra regler om garage och bilkörning/parkering!


Grannens buskar hänger in på min tomt

Prata med grannen och be dem ansa grönskan. Om det inte hjälper har du rätt att själva klippa av de grenar som hänger in på din tomt. Styrelse befattar sig inte med sådana frågor.


Jag vill ha en remote garageportsöppnare 

Garageports-öppnare beställer du själv! De flesta i området har fabrikatet APERTO som beställs av GarageportsExperten. Se fliken Service


Programmera fjärrkontroll till garageport

Ibland går fjärrkontrollen sönder. Du kan beställa ny från GarageportsExperten. Mer info under fliken Service.


Här kan du ladda ned dokument om hur man installerar en ny fjärrkontroll - klicka här.


Fel på garageporten

Föreningen äger garageportarna men inte de automatiska garageportsöppnarna som många har installerat. Meddela styrelsen om något som är fel med garagedörren för att åtgärda felet.

Vet du inte vem du ska fråga?

Gå till sidan SERVICE så får du veta mer.

unsplash