PARKERING

REGLER FÖR BILKÖRNING OCH PARKERING PÅ SNICKARSTIGEN


Grundregler
Inom området råder max 10 km/h. Parkeringsförbud gäller på bilvägen Snickarstigen.
Gångvägarna mellan husen får endast användas för transport till och från fastigheten,
samt för sjuk-/taxi-/servicebilar. Parkeringsförbud gäller på gångvägarna.
På våra gemensamma gräsytor gäller kör-/parkeringsförbud.

Enligt Salems kommuns lokala föreskrifter: För närvarade är tomgångskörning tillåten
max 1 minut och biltvätt får inte ske på hårdgjorda ytor inom kommunen.

Du skall i första hand parkera i det garage du förfogar över. I andra hand p-platsen som
tillhör ditt garage. Garagen skall alltid vara låsta och bilar parkeras med fronten inåt.
Du får inte backa in bilen i garaget.

 

Parkering

  1. Parkering är endast tillåten för Dig och dina besökare. Dina besökare använder i första hand p-platsen som är mittemot ditt garage du förfogar över. (Är gäster/bilar flera, lyssna gärna med dina närmaste grannar)
  2. De som inte är på besök på Snickarstigen får inte använda vår parkering.
  3. Fordon som parkeras får inte ha yttermått överstigande 2,5 x 5 m.
  4. Fordon som båtar, husvagnar eller släpkärror får ej ställas upp. Uppställda fordon kan föranleda bortforsling på ägarens bekostnad. Arbetsfordon traktorer, lastbilar får ej parkera i området, undantag när arbete utförs.
  5. Parkerat fordon skall vara i brukbart skick, dvs skattat och godkänt för trafik, om fordon inte uppfyller detta räknas det som uppställt fordon enligt punkt 4.
  6. Området är byggt för max två bilar per hus, behöver du en p-plats till fråga styrelsen. Föreningen har 5 st p-platser för uthyrning, avtal tecknas med kassören.
  7. Du får hyra ut det garage du förfogar över efter godkännande av styrelsen. Avtal tecknas med kassören.
  8. P-platserna får inte lånas eller hyras ut.

Bilkörning & parkering i området


Som boende är du skyldig att hålla dig informerad om dessa regler*. Området är dimensionerat för högst två bilar per radhus - en bil i garaget och en bil parkerad framför garaget.


Grundregeln är alltid visa hänsyn!


* Regler antagna vid styrelsemöte 2022-09-13.