TRIVSEL


TRIVSELREGLER

FÖR DIG SOM BOR PÅ SNICKARSTIGEN


Vi hoppas du trivs här på Snickarstigen.


Nedan följer viktig och information, trivselregler, goda råd och tips för dig som bor på Snickarstigen.


Du hittar mer information på sidan Garage & parkering.

1. Vattendebitering

Varje hushåll debiteras kvartalsvis i efterskott för sin vattenförbrukning inklusive kommunens fasta avgifter. Vattenmätare finns hos varje hushåll och ägs av föreningen. Avläsningen av vattenförbrukningen sker elektroniskt via trådlös datakommunikation.


2. Gemensamt förråd

Vi har ett gemensamt förråd med skottkärror och stegar med mera som du kan låna. Glöm inte att ställa tillbaka och rapportera in trasiga maskiner och redskap efter användning till styrelsen.


3. Eluttag i förråd och garage

Du får gärna använda godkänd utrustning och koppla in denna inne i ditt garage, men meddela alltid kassören så att debitering av din förbrukning sker. Anlita alltid professionell elektriker. Dock, är det inte tillåtet att ladda batteriet till eldrivna bilar i och utanför garagen.


4. Trivselregler

Att tänka på för dina grannars skull:

  • Mellan 22.00 och 08.00 är det extra viktigt att hålla ljudnivån nere. .
  • Prata gärna med dina grannar innan du ska ha fest hemma
  • Garage och förråd är öppna utrymmen som delas med andra. Var och en som nyttjar garagen och förråden måste städa och hålla rent. Om en förrådsdörr går sönder, rätta till det. 


5. Sophantering

Vid garagegavlarna finns sopskåp för hushållsavfall som töms varje vecka (vanligtvis på måndagar). Där slänger vi endast hushållssopor. Knyt ihop påsen med dubbelknut så den inte går upp och innehållet ramlar eller rinner ut. Det sprider lukt och extra kostnader för rengöring  uppstår.


Hos Nära Dig-butiken vid Timmermansstigen hittar du en återvinningsstation för tidningar, kartonger, plast, metall, färgat och ofärgat glas. SRV tillhandahåller (beställ passerkort av dem om du inte har) en större återvinningscentral vid Tvärvägen, infart vid Cirkel K. 


6. Städning av området

Föreningen anlitar företag som tillhandahåller städtjänster av allmänningen på Snickarstigen. Dock, två gånger per år under våren och hösten går vi ut för att städa och ’snygga till’ hela området. 


Under städningen finns en container för insamling av skräp. Endast gemensamt skräp får slängas, dit hör trädgårdsavfall, grenar, buskage och ogräs. 


En frivillig städavgift om 300 kr rekommenderas att ni betalar ifall ni inte kunde hjälpa till.


7. Din fastighet, ditt ansvar

Som fastighets- och tomt-/tomträttsägare ansvarar du själv för skötsel, av fastighet och tomt, eventuell renoveringar samt till/påbyggnader. Föreningen äger samt ansvarar för V&A, skötsel och underhåll av vatten- och avloppsledningar som är utanför och under medlemmens fastighet. LADDA NED BROSCHYR (PDF)


Broschyr (Välkomst kit)

Snöröjning

Trafik, parkering och garage

Förråd

Skötsel och skönhet

Husdjur och rastning av hundar

Vad ska jag tänka på vid flytt eller inflyttning


Jag har sålt min fastighet, vad ska jag tänka på?


Meddela föreningen om flytten så fort affären är i hamn. Enklast genom att att mejla antigen till styrelsen eller kassören; pionjaren@snickarstigen.se respektive kassor@snickarstigen.se


Kassören sköter ekonomin och faktureringen av bl.a. vattenförbrukningen, garage-/p-platsuthyrning och medlemsavgiften. Du ska kontakta föreningens kassör för avstämning och slutfakturering av samtliga ärenden.


Du ska betala samtliga avgifter t.o.m flyttdatumet.


Alla andra avtal som du har tecknat med tredje part och leverantörer sköter du uppsägningen själv. Med sådant menas exempelvis Vattenfall, försäkringsbolag, ComHem… etc.


Jag ska flytta in i mitt nyköpta hus, vad ska jag tänka på?


Meddela föreningen om flytten så fort affären är i hamn. Enklast genom att att mejla antigen till styrelsen eller kassören; pionjaren@snickarstigen.se respektive kassor@snickarstigen.se


Kassören sköter ekonomin och faktureringen av bl.a. vattenförbrukningen, garage-/p-platsuthyrning och medlemsavgiften. Du ska kontakta föreningens kassör för upplägg i vårt ekonomisystem.


Du börjar betala samtliga avgifter fr.o.m datumet du flyttar in.


Vi skickar ett elektroniskt nyhetsbrev en gång i månaden, så du behöver också anmäla din e-post till Pionjärens mailing list för distribution av nyhetsbrev och annan information. Anmäl din e-post till pinonjaren@snickarstigen.se


Alla andra avtal med tredje part eller leverantörer sköter du själv. Med sådant menas exempelvis Vattenfall, försäkringsbolag, ComHem… etc.VILL DU HJÄLPA TILL?


Kontakta styrelsen om hur du kan hjälpa till att göra Snickarstigen en bättre plats att bo och trivas i.

Skriv till oss och berätta: info@snickarstigen.se