EKONOMISK FÖRENING

VAD ÄR EN EKONOMISK FÖRENING?


En ekonomisk förening är en företagsform, inte en samfällighet!

Ekonomisk förening


En ekonomisk förening är en företagsform där medlemmarna är delägare och kan dra en ekonomisk nytta av verksamheten. Medlemmens ansvar är begränsad till det satsade kapitalet i föreningen (100:-/fastighet).


Fördelar med ekonomisk förening:


  • En medlem har ekonomisk nytta av verksamheten, exempelvis som kund, anställd, eller leverantör.

  • En ekonomisk förening är öppen för alla som vill bli medlemmar.

  • Varje medlem har en röst och är en demokratisk företagsform.

  • En ekonomisk förening får tillämpa brutet räkenskapsår.

  • Stor frihet, vi omfattas inte av otaliga lagar & föreskrifter som Samfälligheter drabbas av


Medlemmarna ska delta i verksamheten


Föreningens medlemmar ska delta i verksamheten. Medlemmarna kan delta i verksamheten på olika sätt. Det kan till exempel vara genom att använda föreningens tjänster eller bidra med en egen arbetsinsats.


Ansvar och risk


Varje medlem ska betala en insats till föreningen och eventuellt en årlig medlemsavgift. Insatsen till föreningen erlades av förste ägaren 1966-67 och har sedan dess överlåtits till den som förvärvar fastigheten. I stadgarna står det hur stor den ursprungliga insatsen var. I stadgarna kan det även finnas ett krav på en inträdesavgift men det tillämpar vi inte hos oss.


Medlemmarna är inte personligt ansvariga för föreningens skulder, men däremot kan de förlora hela sin insats (100:-).  


Läs mer om hur det fungerar i en ekonomisk förening på Bolagsverkets hemsida: Bolagsverket.se

unsplash