KOMMUNIKATION

KOMMUNIKATION

MED MEDLEMMARNA

Löpande kontakt och informationsutbyte med föreningens medlemmar  är viktigt 


Som medlem får du kontinuerlig information via vår webbsida och vårt månatliga nyhetsbrev i form av e-post utskick.När viktiga uppdateringar har gjorts får vår medlemmar ett e-post meddelande om detta samt en uppdatering på vår hemsida. Som kompliment delar vi ut infoblad när viktig information skall kommuniceras ut till huhållen som saknar digitala hjälpmedel.


Vi har också tagit fram en broschyr i pappersformat som distribuerats till samtliga hushåll. Broschyren tar upp allt från styrelseform till trivselregler samt praktiska funktioner. Nyinflyttade får vid inflyttning en broschyr med viktig information för att snabbt kunna komma igång med sitt boende på Snickarstigen.


De som inte har tillgång till dator, smartphone eller e-post får enbart stämmohandlingar i pappersformat i sin brevlåda.


Vi vill ju självklart både av kostnadsskäl och för att spara tid kunna kommunicera med våra medlemmar elektroniskt. Men också av hållbarhetsprincip och miljöskäl. Har Ni tillgång till en dator eller mobil med e-post och webbläsare, anmäl detta till oss på pionjaren@snickarstigen.se för att försäkra er om kontinuerlig uppdatering av viktig information från föreningen.


Övrig kommunikation

De hushåll som inte kan tillgodogöra sig information digitalt får delvis information på brevlådan. Följande hus saknar digital kommunikation och får därför varje år stämmohandlingar, fakturor och annan information distribuerade till sig i brevlådan. Detta gäller hus 2, 11, 17, 18, 32, 45, 47.


Årsstämman är i särklass vårt största evenemang där kommunikation sker i öppet forum under ordnade former..