NYINFLYTTAD

TRIVSELREGLER OCH SKÖTSEL FÖR OSS SOM BOR PÅ SNICKARSTIGEN


NYINFLYTTAD

FÖR DIG SOM NYINFLYTTAD


Vi hälsar dig varmt välkommen till Snickarstigen. Vi hoppas du ska trivas här.


Nedan följer viktig och information, trivselregler, goda råd och tips för dig som bor på Snickarstigen, för ett tryggt och ansvarsfullt boende i området. Reglerna är till för allas trivsel, trygghet och bekvämlighet.


Du hittar mer information på sidorna Bilkörning & parkering, Garage samt Djur i området under fliken Trivsel.

1. Vi har en styrelse

Styrelse väljs av medlemmarna varje år. Varje hushåll har 1 (en) röst vid stämman och kan utse, via fullmakt, någon att företräda hushållet vid stämman. En fullmaktsinnehavare får endast representera 1 (en) medlem på stämman. Styrelsen administrerar och förvaltar gemensamma utrymmen och fastigheter på bästa ekonomiska sätt. Styrelsen befattar sig inte med eventuella grannkonflikter och olika typer av problem i fastighetsägarens hus.


2. Medlemsavgiften

Medlemsavgiften är för närvarande 1.610:-/mån. Den står kvar på samma nivå om inte styrelsen föreslår en ändring.


Service som du får bl.a.:

 • 100 MBps Internet, telefoni, mängder av digital TV-kanaler och innebär en besparing på ca 300:-/månad och medlem jämfört med individuella avtal tack vare kollektivavtalet med Comhem
 • Gräsklippning av gemensamma utrymmen
 • Lövblåsning och bortforsling av löv på gemensamma utrymmen
 • Snöröjning och sandning av vägar och stigar
 • Vägbelysning
 • Sopning av bilvägar och gångvägar
 • Förvaltning av garage och förrådslängor


3. Vattendebitering

Varje hushåll debiteras kvartalsvis i efterskott för sin vattenförbrukning inklusive kommunens fasta avgifter. Vattenmätare finns hos varje hushåll och ägs av föreningen. Avläsningen av vattenförbrukningen sker elektroniskt via trådlös datakommunikation.


5. Gemensamt förråd

Vi har ett gemensamt förråd med skottkärror och stegar med mera som du kan låna. Glöm inte att ställa tillbaka och rapportera in trasiga maskiner och redskap efter användning till styrelsen.


6. Eluttag i förråd och garage

Du får gärna använda godkänd utrustning och koppla in denna inne i ditt garage, men meddela alltid kassören så att debitering av din förbrukning sker. Anlita alltid professionell elektriker. Dock, är det inte tillåtet att ladda batteriet till eldrivna bilar i och utanför garagen. Elsystemet än så länge är inte dimensionerat för den påfrestning som elbilsladdningen innebär.7. Trafik, parkering och garage

Parkera inte bilen på gångvägen framför ditt hus. Vi kör fram bilen endast för att lasta av/på. Området är dimensionerat för högst två bilar per radhus - en bil i garaget och en bil parkerad framför garaget. Besökare/gäster ska i första hand parkera på platsen utanför ditt garage, och i andra hand på frivillig parkeringsruta om p-rutan du förfogar över är upptagen för tillfället.


Trafik inom området råder max 10 km/h. Dessutom gäller Stoppförbud på nedfarten/bilvägen. Tomgångskörning tillåten max 1 minut och biltvätt får inte ske på hårdgjorda ytor inom kommunen. Grundregeln är alltid: Visa hänsyn! Läs mer på sidan Bilkörning


Tips!

Det är skyltat väl i området, men det kan vara behjälpligt att informera dina gäster/bilbesökare om vilka parkeringsregler som gäller här.


7.1 Garage

Du skall i första hand parkera i det garage du förfogar över. I andra hand i p-rutan framför garaget du förfogar över och inte framför någon annans garage. Garagen skall alltid vara låsta och bilar parkeras med fronten inåt.


Föreningen äger garagen. Vill du hyra ut garaget ska du först kontakta Styrelsen för att teckna ett uthyrningsavtal. Det gäller dock inte p-rutan framför ditt garage. P-rutan får inte hyras ut i andra hand.


Följs ej trafikreglerna kan du bli skyldig att betala kontrollavgift enligt lag om kontrollavgift vid olovlig parkering. Behöriga att utfärda kontrollavgift är styrelsens ledamöter. Skylt med nedanstående regler och innebörd finns uppsatt på skyltar inom området.


Observera att garagen inte får användas som förråd eller förvaring av brandfarligt eller lättanvänt material så som möbler, trä och dylikt. Läs mer på sidan Garage


9. Trivselregler

Att tänka på för dina grannars skull:

 • Mellan 22.00 och 08.00 är det extra viktigt att hålla ljudnivån nere. Härutöver gäller att reparations-och ombyggnadsarbeten inför och under helger begränsas till; fredagar kl. 07.00-18.00 samt sön-och helgdagar kl 10.00-18.00. Givetvis bryts detta av nödfall
 • Prata gärna med dina grannar innan du ska ha fest hemma
 • Grillning får ske på egen tomt. Tänk på att din granne kan få in rök i sitt hus
 • Garage och förråd är öppna utrymmen som delas med andra. Var och en som nyttjar garagen och förråden måste städa och hålla rent. Om en förrådsdörr går sönder, rätta till det. Om du råkar köra på garageporten, din bil-/hemförsäkring bör täcka den här typen av skador.
 • Mata inte fåglar och andra djur. Det lockar andra skadedjur och gnagare.


10. Sophantering

Vid garagegavlarna finns sopskåp för hushållsavfall som töms varje vecka (vanligtvis på måndagar). Där slänger vi endast hushållssopor. Knyt ihop påsen med dubbelknut så den inte går upp och innehållet ramlar eller rinner ut. Det sprider lukt och extra kostnader för rengöring  uppstår.


Hos Nära Dig-butiken vid Timmermansstigen hittar du en återvinningsstation för tidningar, kartonger, plast, metall, färgat och ofärgat glas. SRV tillhandahåller en större återvinningscentral vid Tvärvägen, infart vid Cirkel K. Du bör ha ett passerkort för att kunna sortera dina sopor där.


11. Städning i området

Föreningen anlitar företag som tillhandahåller städtjänster av allmänningen på Snickarstigen. Dock, två gånger per år under våren och hösten går gemene man ut frivilligt för att städa och ’snygga till’ hela området. Se karta över städområdena.


Under städningen ställer vi fram en container för insamling av skräp. Endast gemensamt skräp får slängas, dit hör trädgårdsavfall, grenar, buskage och ogräs. Det är inte tillåtet att slänga elektronik eller hushållsmöbler så som tv, kyl, frys, skåp och dylikt.


En frivillig städavgift om 300 kr tillkommer medlemmar som inte kunde vara med på städdagarna för gemensam städning. Pengarna kommer att användas till att bekosta sandsopning samt gräsklippning av området.


Tips! Visa dina grannar uppskattning genom att betala städavgiften ifall du inte kunde vara med.


12. Husdjur

Rastning av hund eller katt är förbjudet inom bostadsområdet. Lösa hundar och katter bör undvikas för att visa hänsyn till dina grannar. Många är allergiska eller rädda. Styrelsen tar inte upp klagomål om lösdrivande husdjur - i sådana fall ska du vända dig till kommunen.


13. Din fastighet, ditt ansvar

Som fastighets- och tomtägare ansvarar du själv för skötsel, av fastighet och tomt, eventuell renoveringar samt till/påbyggnader. Föreningen äger samt ansvarar för V&A, skötsel och underhåll av vatten- och avloppsledningar som är utanför och under medlemmens fastighet. Kontakta styrelsen innan du påbörjar underhåll av V&A utanför din fastighet.


För ombyggnation eller rivning kontakta Salems kommun för ansökan om bygglov. Mer information på salem.se under fliken Bygg- och miljö.


14. Vår hemsida

På vår hemsida hittar du fördjupad information om det mesta du behöver veta om att vara husägare eller boende på Snickarstigen: snickarstigen.se


Vi har likaså en hemsida hos Villaägarna: Villaägarna.se


LADDA NED BROSCHYR (PDF)


Broschyr (Välkomst kit)

Snöröjning

Trafik, parkering och garage

Förråd

Skötsel och skönhet

Husdjur och rastning av hundar

Vad ska jag tänka på vid flytt eller inflyttning


Jag har sålt min fastighet, vad ska jag tänka på?


Meddela föreningen om flytten så fort affären är i hamn. Enklast genom att att mejla antigen till styrelseordföranden eller kassören; ordf@snickarstigen respektive kassor@snickarstigen.se


Kassören sköter ekonomin och faktureringen av bl.a. vattenförbrukningen, garage-/p-platsuthyrning och medlemsavgiften. Du ska kontakta föreningens kassör för avstämning och slutfakturering av samtliga ärenden.


Du ska betala samtliga avgifter t.o.m flyttdatumet.


Alla andra avtal som du har tecknat med tredje part och leverantörer sköter du uppsägningen själv. Med sådant menas exempelvis Vattenfall, försäkringsbolag, ComHem… etc.


Jag ska flytta in i mitt nyköpta hus, vad ska jag tänka på?


Meddela föreningen om flytten så fort affären är i hamn. Enklast genom att att mejla antigen till styrelseordföranden eller kassören; ordf@snickarstigen respektive kassor@snickarstigen.se


Kassören sköter ekonomin och faktureringen av bl.a. vattenförbrukningen, garage-/p-platsuthyrning och medlemsavgiften. Du ska kontakta föreningens kassör för upplägg i vårt ekonomisystem.


Du börjar betala samtliga avgifter fr.o.m datumet du flyttar in.


Vi skickar ett elektroniskt nyhetsbrev en gång i månaden, så du behöver också anmäla din e-post till Pionjärens mailing list för distribution av nyhetsbrev och annan information. Anmäl din e-post till pinonjaren@snickarstigen.se


Alla andra avtal med tredje part eller leverantörer sköter du själv. Med sådant menas exempelvis Vattenfall, försäkringsbolag, ComHem… etc.VILL DU HJÄLPA TILL?


Kontakta styrelsen om hur du kan hjälpa till att göra Snickarstigen en bättre plats att bo och trivas i.

Skriv till oss och berätta: info@snickarstigen.se