FAQ FRÅGOR

DU FRÅGADE VI SVARADE


VANLIGA FRÅGOR

Vanliga frågor

Här är en lista över de vanligaste frågorna våra medlemmar ofta ställer.


Vi skall flytta

Sådant händer. Vi hoppas du har trivts på Snickarstigen.


Det enda du behöver göra gentemot föreningen är följande:

 1. Meddela kassören den nya ägarens kontaktuppgifter så att medlemsavgifter och annat kan ställas om
 2. Meddela från vilket datum den nye ägaren tar över
 3. Meddela din nya adress så att eventuell slutavräkning av vatten kan ske ifall du flyttar mitt i ett kvartal (avräkningsfaktura) Stopp i avloppet

Ibland uppstår stopp i avloppet. Det åligger den enskilde medlemmen att anmäla felet eller skadan för att få felet åtgärdat.


I Stockholmsområdet hittar du många rörfirmor med jour som kan rycka in snabbt.

Skulle det visa sig att stoppet inträffat under husgrunden är det föreningens ansvar att bekosta för åtgärden. Samtliga rördragningar under husgrunden är föreningens egendom. Undantaget* vad som sägs längst ned på denna sida. Är felet ovanför husgrunden är det den enskilde medlemmen som får stå för kostnaden.


Föreningen genomför rutinmässigt inspektioner och spolningar i preventivt syfte.


* Undantag: Några oförklarliga stopp som inträffat under husgrunden har fått sin förklaring i andra orsaker, detta efter noggranna undersökningar och bl.a. videoinspelning.


Vi vet också att lutning av gamla avloppsrör är otillbörlig som den borde vara. Detta i kombination med moderna snålspolande toaletter gör att det samlas papper mm och stopp uppstår. Vi vädjar därför till alla att spola ordentligt och kraftfullt. Stopp under husgrund som beror på snålspolande toaletter kommer inte att ersättas av föreningen. Beslutet gällde från och med 2011-07.Dålig snöskottning

Medlemmarnas största diskussionsämne sedan 1968.

Det är dåligt skottat! De har sandat slarvigt! De har glömt sanda här! Varför lägger de snön här? Det är dåligt plogat! Varför kommer de inte NU? Det är för mycket is!

Ja - känner Ni igen diskussionen? De som har suttit i Styrelsen drar på munnen…Så ser verkligheten:

 • Vår entreprenör har under flera år skött sitt åtagande enligt kontrakt på ett mycket bra sätt. Det plogas och sandas när det skall och vi får ibland extra insatser gjorda utan extra kostnad.
 • Det har skett upphandlingar av alternativ entreprenör, få om än några har ens lämnat anbud, våra körvägar är för smala.


 • Vi har inte ensamrätt på vår entreprenör. Det betyder att när det hastigt blir halt och måste sandas så kommer de inte till oss först av alla varje gång. Någon annan stig kan vara före i kön.


 • Vi vill alla ha isfritt och kunna gå i lackskorna till bilen även vintertid men kostnaden för detta är mycket hög. Hittills har varken någon medlem eller styrelse lagt motion eller förslag om det.


 • En heltidsanställd säsongsarbetare nov-april ligger på cirka 150.000 inkl sociala avgifter. Om vi dessutom skulle hålla med egen traktor, plog och underhåll av utrustning får vi räkna med ca 300.000 kronor per år. Det blir ca 5.500 kronor per medlem i höjd årsavgift. Sen kan snöskottaren bli sjuk och kanske vilja ha semester och ledigt som alla andra. Kostnaden lär då öka ännu mer. 


 • Vi glömmer bort att vi bor i ett kallt land långt uppe i norra Europa. Vi kan inte förvånat stirra på isen och snön varje gång och tänka "Ska det vara på detta sättet? Vem ska ta bort det genast?".


 • Vi har en kraftig nedförsbacke ned mot parkeringarna. Det betyder att vid snösmältningen så forsar det ned vatten som riskerar att frysa till is på parkeringarna om det temperaturen sjunker igen. Det är som det är, Snickarstigen ligger i slutet på en backe och vi får acceptera geografins läge och formationer.


Alla förstår att det är besvärligt med is och snö, särskilt när man är äldre och kanske har andra krämpor, men det förändrar inte faktum att Sverige är fullt av snö och is och det är vi som medlemmar som får komma överens om vad priset, dvs medlemsavgiften, skall vara för att hålla rätt nivå.Inga TV-kanaler!

Innan du anmäler ett tv-avbrott, gör följande:

 1. Kontrollera med granne i samma länga om de har tv eller inte
 2. Kontrollera med granne i annan länga om de har tv eller ej
 3. Om du har dator, kontrollera Comhems hemsida om aktuella avbrott. Ofta är felen redan kända och du kan läsa om felet
 4. Anmäl om flera har fel och felet inte finns på Comhems hemsida
 5. Om det bara är du som saknar tv, kontrollera din egen utrustning, sladdar etc


För felanmälan, ring Comhem!Gatubelysningen är ur funktion

Vattenfall sköter våra lampstolpar och elförsörjningen till dessa och förråden. Meddela Styrelsen om slocknade gatulampor och lampor i anslutning till garage och förråd.

Felanmälan Se fliken leverantörer.Grannens katt pinkar på min tomt

Husdjur som förorenar eller är besvärande är en ständigt återkommande fråga till Styrelsen. Styrelsen tar inte upp klagomål om lösdrivande husdjur - i sådana fall ska du vända dig till kommunen.


Läs mer på Salems kommuns hemsida: salem.seOlägenhet

Om du har problem med djur som du uppfattar som olägenhet ska du kontakta din fastighetsägare i första hand, om du hyr din bostad. Om åtgärderna inte räcker till eller om du inte får hjälp med olägenheten kan du kontakta miljöinspektörerna på bygg- och miljöenheten. Gäller det skadedjur kontaktar du ditt försäkringsbolag.Skador från hundar och katter

Om du har problem med att hundar eller katter orsakar skador på din egendom ska du kontakta polisen. De är tillsynsmyndighet för lagen om tillsyn över hundar och katter.Någon parkerar på "min" p-plats

Hushållen i föreningen "äger" inga parkeringsplats. Dock, varje hushåll förfogar över en p-ruta framför eget garage. Undvik konfrontation som skapar irritation, men tala om vad som gäller för den som står på ’din’ p-ruta.

Läs våra regler om garage och bilkörning/parkering!Grannens buskar hänger in på min tomt

Prata med grannen och be dem ansa grönskan. Om det inte hjälper har du rätt att själva klippa av de grenar som hänger in på din tomt. Styrelse befattar sig inte med sådana frågor.Ny ytterdörr

Våra ytterdörrar är lite speciella eftersom de i sidan innehåller elmätaren. Kontakta dörrleverantörer för bästa råd.Jag vill ha en garageports-öppnare

Garageports-öppnare beställer du själv! De flesta i området har fabrikatet APERTO som beställs av GarageportsExperten. Se fliken Leverantörer. Programmera fjärrkontroll till garageport

Ibland går fjärrkontrollen sönder. Du kan beställa ny från GarageportsExperten (se fliken Leverantörer).


Här kan du ladda ned dokument om hur man installerar en ny fjärrkontroll - klicka här.Fel på garageporten

Föreningen äger garageportarna men INTE de automatiska garageports-öppnarna som många har installerat. Meddela styrelsen om något som är fel med garagedörren.

Vet du inte vem du ska fråga?

Gå till sidan SERVICE så får du veta mer.

INFORMATIONSUTBYTE

MED MEDLEMMARNA


Vår hemsida är vår främsta kanal för kommunikation med omvärlden. Men vi kommunicerar med våra medlemmar

via flera kanaler bland annat via ett digitalt månatligt nyhetsbrev, e-post kommunikation och trycksaker.