EKONOMISK FÖRENING

VAD ÄR EN EKONOMISK FÖRENING?


En ekonomisk förening ska främja medlemmarnas ekonomiska

intressen och bedriva ekonomisk verksamhet

Vad är en ekonomisk förening?


En ekonomisk förening driver ekonomisk verksamhet som medlemmarna deltar i och drar nytta av. Bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrätts-föreningar är särskilda former av ekonomiska föreningar.Medlemmarna ska få ett ekonomiskt utbyte

Medlemmarna ska få ett ekonomiskt utbyte av att delta i den ekonomiska föreningen. Utbytet kan till exempel vara en anställning, ett bättre pris eller sänkta kostnader.


Medlemmarna ska delta i verksamheten

Föreningens medlemmar ska delta i verksamheten. Medlemmarna kan delta i verksamheten på olika sätt. Det kan till exempel vara genom att använda föreningens tjänster eller bidra med en egen arbetsinsats.


Ansvar och risk

Varje medlem ska betala en insats till föreningen och eventuellt en årlig medlemsavgift. I stadgarna ska det stå hur mycket medlemmarna ska betala. I stadgarna kan det även finnas ett krav på en inträdesavgift. Medlemmarna är inte personligt ansvariga för föreningens skulder, men däremot kan de förlora den egna insatsen.


Krav på medlemmarna

Medlemmarna kan delta i den ekonomiska verksamheten

  • som konsumenter, andra förbrukare eller som leverantörer
  • med egen arbetsinsats
  • genom att utnyttja föreningens tjänster eller på annat liknande sätt delta i verksamheten.


Eftersom medlemmarna själva ska delta, kan inte en ekonomisk förening ha som ändamål att göra rena kapitalplaceringar åt sina medlemmar.Läs mer om hur det fungerar i en ekonomisk förening på Bolagsverkets hemsida: Bolagsverket.se