ÅRSSTÄMMAN

Årsstämma den 25 mars via poströstningÅrsstämman 2021 kommer att hållas stadgeenligt den 25 mars i år via poströstning. En skriftlig kallelse kommer att distribueras till samtliga hushåll på brevlådan tidigast 4 veckaor innan stämmodagen och senast 2 veckor före stämmodagen.

Hur du ska göra för att kunna ta ställning till beslutsförslaget i kallelsen finns förklarat i själva kallelsen. Det är ett enkelt förfarande. Vid frågor, kontakta styrelsen: info@snickarstigen.se


Årsmötet kommer att hållas digitalt via en länk på Skype den 25 mars kl 19:00. Röstkortsräkningen, resultatredovisning av röstkortsräkningen och övrigt på dagordningen sköts av närvarande styrelseledamöter med möjlighet för medlemmarna att vara med via Skype-länken och ställa frågor till årsmötet.


På agendan står följande punkter:

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av två justerare
5. Fastställande av dagordning
6. Räkning av röstkort från poströstningen och resultat
7. Stämman avslutas
8. Övriga frågor


Protokollet från årsmötet kommer att distribueras manuellt till samtliga föreningsmedlemmar i pappersformat.


Kallelsen med röstkort och fullmakt kommer att finnas som PDF för nedladdning på den här sidan. Kommer inom kort.

Ladda ned kallelsen till årsmötet 2021 (pdf).

Som föreningsmedlem kan du förtidsrösta. Använd medföljande röstkort i kallelsen som du fått på brevlådan, kryssa i rutorna för beslutsunderlaget, skriv under och posta på brevlådan hus 9.


Så skyddar du dig mot covid-19

HAR DU LÄST VÅRT SENASTE NYHETSBREV?

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera