ÅRSSTÄMMAN

Årsstämma den 25 mars via poströstningÅrsstämman 2021 kommer att hållas stadgeenligt den 25 mars i år via poströstning. En skriftlig kallelse har distribuerats till samtliga hushåll på brevlådan 4 veckaor innan stämmodagen.

Hur du ska göra för att kunna ta ställning till beslutsförslaget i kallelsen finns förklarat i själva kallelsen. Det är ett enkelt förfarande; använd medföljande röstkort, svara ja eller nej på beslutsförslaget, fyll i fullständigt namn och datum, husnummer, skriv under, posta sedan på brevlådan hus 9.


Vid frågor, kontakta styrelsen: info@snickarstigen.se


Årsmötet i år kommer också att kunna följas digitalt via en länk på Skype den 25 mars kl 19:00. Röstkortsräkningen, resultatredovisning av röstkortsräkningen och övrigt på dagordningen sköts av närvarande styrelseledamöter med möjlighet för medlemmarna att vara med via Skype-länken och ställa frågor till årsmötet.


På agendan står följande punkter:

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av två justerare
5. Fastställande av dagordning
6. Räkning av röstkort från poströstningen och resultat
7. Stämman avslutas
8. Övriga frågor


Protokollet från årsmötet kommer att distribueras manuellt till samtliga föreningsmedlemmar i pappersformat.


Här är viktiga datum och tider att spara i kalendern:
- Datum: Torsdag 25 mars 2021
- Hur: Poströstning med skriftligt röstkort
- Tid: Svar senast torsdag 25 mars 2021. Kl 18:00
- Plats: Röstkort postas på brevlådan Snickarstigen hus 9OBS! Om du av någon anledning inte fått kallelsen på din brevlåda, kontakta styrelsen för en papperskopia som du antigen kan hämta själv eller be att få den distribuerad till dig snarast.


Kallelsen med röstkort och fullmakt finns också digitalt för nedladdning som PDF och vidare utskrift.

Här kan du ladda ned kallelsen till årsstämman 2021 (pdf).

Som föreningsmedlem kan du förtidsrösta. Använd medföljande röstkort i kallelsen som du fått på brevlådan, kryssa i rutorna för beslutsunderlaget, skriv under och posta på brevlådan hus 9.


Villaägarna - Så går en årsstämma till

HAR DU LÄST VÅRT SENASTE NYHETSBREV?