NYHETSBREV FEBRUARI 2021

Nyhetsbrev februari 2021


NYHETSBREV FRÅN EKONOMISKA FÖRENINGEN PIONJÄREN SNICKARSTIGEN

800x400_template_07

Byte av förrådsdörrar månadsskiftet mars-april


Styrelsen jobbade febrilt med att ta in flera kostnadsförslag som uppfyller våra spec-krav och kunna göra en bra prisjämförelse.


Målet har varit hitta en god leverantör som motsvarar våra spec-krav till ett rimligt pris. Våra förrådsdörrar är av en gammal standard vilket drog ut det hela på tiden. Covid-19-pandemin förhalade arbete också som bekant. Vi träffade totalt 4 snickerifirmor och till slut föll valet på PLEAX Bygg i Rönninge som motsvarande alla våra krav och prisnivå. Bytet av förrådsdörrarna kommer att ske någon gång i mars/april beroende på väderförhållandena.


Styrelsen kommer etappvis att begära tillgång till förråden respektive nycklar från berörda huslängor. Mer om det när vi närmar oss själva arbetet.800x400_template_77

Årsstämma 2021 via poströstning


Årsstämman som stadgeenligt hålls den 25 mars varje år kommer med all sannolikhet att ske via poströstning liksom förra året. En skriftlig kallelse kommer att distribueras till samtliga föreningsmedlemmar på brevlådan tidigast 4 veckor innan stämmodagen och senast 2 veckor före ordinarie eller extra stämma.


Vi följer Riksdagens senaste beslut gällande årsstämmor för föreningar och FHM:s rekommendationer och rättar oss därefter


Eventuella propositioner/förslag från medlemmarna till årsstämman bör inkomma senast 22 februari.

800x400_template_54
800x400_template_66

Visa hänsyn, följ trivselreglerna på Snickarstigen


Tänk på att vi har begränsat antal p-platser i området och varje (kort) bilbesök från barn/släkt/vänner/hantverkare är en belastning i sig. Tala om för dina bilbesökare att i första hand parkera bilen på ’din’ p-plats och på en annan ledig p-plats i andra hand. På det viset slipper vi grannirritation.


Släng inte cigarettfimpar, snusprillor, tomma cig-paket och dylikt på våra vägar och gräsplättar. Det är din skyldighet som boende på området att hålla Snickarstigen rent från sådant. Ingen kommer att plocka bort skräpet åt dig.

p-ruta
alex-holyoake-odrRg22iHpU-unsplash

Ledig p-plats vid första garagegaveln


Först till kvarn som gäller och från och med 1:a mars. Hyran av en p-plats är 200 kronor per månad och faktureras kvartalsvis. Gäller p-plats nummer 49.


Intresserade kan kontakta styrelsen via mejl: info@snickarstigen.se


VILL DU HAR VÅRT NYHETSBREV?