NYHETSBREV MAJ

Nyhetsbrev maj 2020


NYHETSBREV FRÅN EKONOMISKA FÖRENINGEN PIONJÄREN SNICKARSTIGEN

arsstamma_edwin-andrade
IMG_2692-1

Photo #1 auditorium courtesy of Edwin Andrade @unspalsh

Årsstämma 2020


Äntligen dags att hålla årsstämman 2020. I år gör vi det via poströstning för att undvika stora samlingar och därmed minimera risken för spridning av viruset.

Styrelsen uppmanar därför medlemmarna att deltaga i stämman. För att årsstämman skall kunna välja ny styrelse måste minst 1/3 (16 medlemmar) rösta.  Har Ni inte möjlighet att lämna in era svarstalonger på brevlådan går det att lämna fullmakt genom ombud. Ingen får som ombud företräda mer än en medlem.

Ditt röstkort lämnas in på brevlådan Snickarstigen hus 9, senast 27 maj kl 18:00.

Årsstämman gör sedan en sammanställning av alla inlämnade röstkort samma dag på Snickarstigen (Boulebanan). Resultatet av rösträkningen redovisas i stämmoprotokollet. Styrelsen har också beslutat att poströstningen ska gå till vid tidpunkt för årsstämman dvs den 27 maj och att poströsten ska vara hos föreningen samma dag och senast kl 18:00.

Varför poströstning
Riksdagen beslutade den 3 april 2020 om en ny tillfällig lag för att underlätta att hålla bolags- och föreningsstämmor i tider av hög smittspridning av Covid-19. Den nya lagen trädde i kraft den 15 april 2020 och upphör den 31 december 2020.

Styrelsen har därför inför föreningsstämman beslutat att medlemmarna före stämman ska kunna utöva sin rösträtt per post, även om det strider mot stadgarna och utan att det står i kallelsen till stämman.

Det är därför Ni får en ny kallelse med röstkort där Ni kan rösta Ja eller Nej till beslutsförslaget.

Datum: Onsdag 27 maj 2020
Svara senast: Senast 27 maj 2020. Kl 18:00
Poströstning: Skriftligt röstkort
Skickas till: Snickarstigen 9, brevlådan


800x400_template_63

Kommunen kapar flertalet fallande träd på Snickarstigen


I våras skrev styrelse ett brev till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Salems kommun med anledning av några fallande träd som utgjorde viss fara för både hus och människor på Snickarstigen. Ett år har gått och kommunen har äntligen gjort slag i saken. Man har nu kapat samtliga träden som utgjort fara för hus och människa i utkanten av skogspartiet/Sykttorpsvägen. Vi tackar Salems kommun för insatsen.

VILL DU HAR VÅRT NYHETSBREV?

PIONJÄREN

EKONOMISKA

FÖRENINGEN

PIONJÄREN


©2019 Copyright. All Rights Reserved.

Some of the images published on this site are courtesy of @unsplash

Adress


Box 1028

144 21 Rönninge


Organisationsnummer: 

715600-1526

Kontakt


Kontakta oss:

info@snickarstigen.se


Webmaster:

pionjaren@snickarstigen.se


Ekonomi/fakturafrågor:

kassor@snickarstigen.se

Nyhetsbrev

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera