Nyhetsbrev juli 2021

Nyhetsbrev juli 2021


NYHETSBREV FRÅN EKONOMISKA FÖRENINGEN PIONJÄREN SNICKARSTIGEN

800x400_template_88

Renovering av förråds- och garagefasader i mitten av augusti


Renoveringsarbetet att putsa och måla våra förråds- och garagefasader kommer att påbörjas v.33 (i augusti) och avslutas v.37.


För att målaren ska kunna göra sitt jobb så måste vi flytta våra bilar som står ute ett par meter bort från förråden. Målaren kommer nämligen att använda högtryckstvätt och vill därför skydda våra bilar från smutsvatten och partiklar.


För att målaren och snickaren ska kunna göra jobbet så måste vi flytta på våra bilar som står ute. Information kommer att skickas via mejl - en huslänga i taget och innan målaren påbörjat sitt arbete.


Om du redan nu vet att du kommer vara bortrest i mitten av augusti, ställ bilen i garaget innan resan.


Mer information i kommande nyhetsbrev.

800x400_template_26

Innan du ska påbörja ett byggprojekt eller renoveringsarbete


För de flesta innebär sommaren ledighet, sol, värme och semester. Men för många innebär sommaren också husbygge och renoveringar.

Men innan du påbörjar ett eventuell renovering/ombyggnation av ditt hus eller bör du tänka på följande:


• Hör med kommunen om bygglov behövs vid utvändig ombyggnation


• Informera alltid styrelsen samt dina grannar i god tid om vad som kommer att göras, hur länge och när jobbet är avslutat. Tänk på att avloppsbyten måste stämmas av med styrelsen då arbetet måste ske av behörig hantverkare.


• Kolla med din granne först och be om lov om du/dina byggarbetare behöver gå via hens tomt med bygg redskap o.s.v.


• Informera hantverkarna att inte trampa eller uppehålla sig på grannens tomt i onödan


• Återställ förstörd gräsmatta/mark, kantstenar och dylikt på allmänningen. Städa bort eventuellt skräp på vägar, parkeringsplatser och allmänningen.


• Byggmaterial/avfall ska ställas först och främst på din egen tomt. Saknar du den möjligheten ska det ställas på ett ställe som inte blockerar trafiken eller gångvägarna. Helst på ställen där det inte skapar mer oreda än nödvändigt eller inte förstör allmänningen.


• Byggavfall ska samlas i stora säckar avsedda speciellt för detta ändamål.


800x400_template_91

Äntligen! Trafikspegel på plats


Salems kommun har äntligen lyssnat på ett länge efterfrågat önskemål om att installera en trafikspegel på Skyttorpsvägen och i höjd med vår uppfart. Ni ska veta att vi har kämpat i fler år att återinstallera trafikspegeln, då den gamla hade rivits ner.


Vi ska tacka Hanan för sitt engagemang och påtryckningar att få trafikspegeln installerad på plats.
tyler-lastovich-6X_oQ9ojme0-unsplash

P-plats #49 ledig för uthyrning


Parkeringsruta #49 är ledig för uthyrning. Hyran är 200 kr per månad och faktureras kvartalsvis.


Intresserad? Vänligen kontakta kassören kassor@snickarstigen.se


VILL DU HAR VÅRT NYHETSBREV?