Nyheter Juni 2021

Nyhetsbrev juni 2021


NYHETSBREV FRÅN EKONOMISKA FÖRENINGEN PIONJÄREN SNICKARSTIGEN

800x400_template_88

Nya förrådsdörrar


Samtliga förråd har nu fått nya dörrar. Både snickaren och målaren har gjort ett bra jobb. Det tackar vi för.

Några förråd (7 st) hade inga låscylindrar alls i sina dörrar, några var trasiga. De har nu fått nya lås och nya nycklar.

p-ruta01

Viktig information om våra parkeringsregler


Följande parkeringsregler gäller på Snickarstigen.

Men först det här: Vi har få p-platser i området. Detta är inte unikt för Snickarstigen på något sätt. Samtliga föreningar i Salem har liknande om än värre problem än de vi har. Uppgifterna kommer från Samrådsgruppen i Salem.

Medlem(ar) i varje hus i föreningen har tillgång/ensamrätt till ett garage. Där ska man ställa bilen i första hand. Ingen annan kan eller får göra anspråk på ditt garage.

Medlem(ar) i varje hus har också tillgång till en ute-p-plats mittemot sitt eget garage — och inte mitt emot förrådet som många verkar tro. Där ska du i första hand ställa bil nr (2) — om hushållet har två bilar, vill säga.

Det är också viktigt att veta att husmedlemmarna inte "äger"/har ensamrätt till ute-p-platserna. Dessa p-platser får även utnyttjas av besökare till Snickarstigen.

Om du inte nyttjar din p-plats, bör du föredragsvis ställa den till förfogande så att exempelvis korttidsbesökare och hantverkare kan nyttja den under en kort tid.

Vill man som boende parkera en längre tid på en ute p-plats som "tillhör" din granne ska du komma överens om det först med din granne. Kort och gott — vi ska inte neka boende på Snickarstigen att utnyttja en ledig p-plats med tanke på att antalet tillgängliga p-platser vi har i området är få. Visa god vilja och flexibilitet.

Utomstående som inte är på besök på Snickarstigen får inte heller ställa bilen på någon av våra uteplatser. Detta gäller vänner, släktingar, barn som inte bor här.

Äger du tre (3) bilar, ja då ska du hyra en ute-p-plats om det finns tillgängligt. Då har du garanterad en p-plats som bara du får nyttja och betala för. Om våra fyra (nr. 48-51) ute-p-platser är uthyrda, ja då ska du i första hand fråga styrelsen alternativt boende om det finns lediga garage som man kan hyra i andra hand. Om ett ledigt garage inte löser problemet, då ska du rimligtvis fråga en granne om att få ställa bilen på grannens lediga uteplats. Men båda måste komma överens om hur länge (Gentleman’s Agreement).

Stora skåpbilar, truckar, mindre lastbilar, husvagnar är förbjudet att att ställa på Snickarstigen i synnerhet på en p-plats då de kan göra det svårt för bilar att komma in i och ut ur garagen samt göra det svårt för utryckningsfordon och hantverkare att ta sig fram.

Fordon som är avställda en längre tid får inte heller stå på p-platserna. Undantag för tillfällig avställning, max två (2) månader.

Besöksparkering
Korttidsbesökare till dig får ställa bilen på din ute p-plats i första hand om den är ledig. Korttidsbesökare får i andra hand ställa bilen där det finns en ledig p-plats. Men tala om för dina besökare vilka regler som gäller i området. Det är skyltat, men en muntlig påminnelse är alltid bra.

Lediga p-platser
Vi har för tillfället några hushåll med 0 bilar (5 hushåll) plus några med endast en bil. Det är ok att nyttja lediga ute p-platser för en längre tids parkering så länge de står outnyttjade och en muntlig överenskommelse finns mellan parterna, och att du inte blockerar varken garage eller förråd. Fråga alltid innan du parkerar bilen.

Undvik onödig grannirritation så gott du kan och verka för god grannsämja.

I övrigt läs våra parkeringsregler på hemsidan.


800x400_template_89

Nedfallet träd felanmält


Ett nedfallet träd har anmälts till Salems kommun, som i sin kommer att åtgärda ärendet efter risk- och prioriteringsordningen i förhållande till pågående arbete/felanmälningar. 


tyler-lastovich-6X_oQ9ojme0-unsplash

P-plats #49 ledig för uthyrning


Parkeringsruta #49 är ledig för uthyrning. Hyran är 200 kr per månad och faktureras kvartalsvis.


Intresserad? Vänligen kontakta kassören kassor@snickarstigen.se


VILL DU HAR VÅRT NYHETSBREV?