NYHETER

Nyhetsbrev mars 2021


NYHETSBREV FRÅN EKONOMISKA FÖRENINGEN PIONJÄREN SNICKARSTIGEN

voting-2
arsstamma2021

Årsstämman 2021 torsdag 25 mars


Årsstämman i år kommer stadgeenligt att hållas den 25 mars. Liksom förra året till följd av covid-19 pandemin, kommer Årsstämman 2021 att genomföras via poströstning. En skriftlig kallelse kommer att distribueras till samtliga föreningsmedlemmar på brevlådan mellan den 27-28 februari.

Årsstämman och resultaten från rösträkningen kommer att redovisas i stämmoprotokollet. Nytt för i år: Årsstämman kan följas digitalt via en länk på Skype. Länken delas separat via e-post till medlemmarna nära dagen för Årsstämman.

Här är viktiga datum och tider att spara i kalendern:
- Datum: Torsdag 25 mars 2021
- Hur: Poströstning med skriftligt röstkort
- Tid: Svar senast torsdag 25 mars 2021. Kl 18:00
- Plats: Röstkort postas på brevlådan Snickarstigen hus 9

Kallelsen2021 finns även som digital pdf för nedladdning på föreningens hemsida genom att klicka på blåa knappen nedan för att ta sig till sidan.

Eventuella frågor besvaras av Styrelsen: info@snickarstigen.se


800x400_template_71
nastya-kvokka-vdD1rcsdL3E-unsplash

Vårstädning 17-18 april


Vårstädningen kommer att äga rum lördag-söndag 17-18 april. Mer information om vårstädningen i nästa e-nyhetsbrev i april. Info-blad med fullständig information kommer på brevlådan till  samtliga hushåll. Spara datumet i kalendern.


p-ruta01
p-ruta

Ledig p-plats vid första garagegaveln


Först till kvarn som gäller och från och med 1:a april. Hyran av en p-plats är 200 kronor per månad och faktureras kvartalsvis. Gäller p-plats nummer 49.


Intresserade kan kontakta styrelsen via mejl: info@snickarstigen.se


VILL DU HAR VÅRT NYHETSBREV?