BETALA RÄKNING

Så här betalar du en räkning till föreningen

Att betala en räkning!


När Ni betalar en faktura till föreningen får vi ofta problem med att identifiera vad betalningen avser. Man betalar inte rätt summa, några missar en 10:a, några drar av några ören och jämnar ut summan till något annat, man betalar inte alls och en del andra varianter.Detta skapar merkostnader för föreningen. Så kan det inte vara. Gör så här i stället:  • Betala i tid
  • Betala RÄTT summa
  • Skriv fakturanummer, vilket är ditt husnummer
  • Skriv vilken månad din betalning avser
  • Skriv vilket kvartal din vattenräkning avser
Tre exempel nedan:


  • Ex 1 Medlemsavgift - Hus 5, Oktober och rätt summa förstås (för närvande 1.610 kr)


  • Ex 2 Vatten kvartal 3 - Hus 5 och rätt summa. Står det 812,70 kr så betala det, inte 812 kr eller 813 kr


Vill man betala 3 månader på raken på medlemsavgiften går det naturligtvis jättebra, men skriv vilka månader Ni betalar för: 


  • Ex 3 Medlemsavgift (kvartalsvis) - Hus 5, januari, februari, mars och rätt summa.


Medlemmar som betalar fel summa kommer att påläggas en påminnelseavgift på nästkommande faktura.Har du fortfarande några frågor kring dina räkningar eller om något är oklart, kontakta kassören via e-post: kassor@snickarstigen.se